ES PROJEKTAI

Grįžti atgal

 

UAB „Altas IT“ vykdo projektą "Išmanaus transporto eismo kontrolės ir monitoringo technologijos MTEP". Projektas finansuojamas pagal 2012-2020 m. Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skaitinimo“ programą.

 

Projekto pradžia: 2017-03
Projekto pabaiga: 2019-03