KENTIX išmanusis serverinių stebėjimas

„Kentix360“ – apsaugos sistema jūsų kišenėje

Įdiegę „Kentix360“ debesijos sprendimą visuomet žinosite savo sistemos saugumo būklę. Išmaniojo telefono ar planšetinio kompiuterio programėlė jus, kaip IT administratorių, informuos apie visas galimas grėsmes. Tai leis greitai imtis veiksmų ir, tikėtina, užkirsti kelią bet kokiems nepageidaujamiems įvykiams. „Kentix360“ taip pat leidžia nuotoliniu būdu aktyvuoti arba išjungti signalizacijos zonas. Be to, sistema primena reguliariai tikrinti sistemą bei atlikti visų sistemos komponentų funkcionalumo bandymus.

Odoo CMS - a big picture

Kentix produktų lentelė pagal detektuojamas grėsmes


MultiSensor RF
MultiSensor LAN MultiSensorDoor StarterSet-BASIC StarterSetPRO
Detektuojamų grėsmių skaičius  20 19 10 30 37
 Temperatūra – šildymas/ventiliacija/kondicionavimas – aplinkos parametrai 
Perkaitimas
Nenormali temperatūra – šaltis
Kondicionieriaus gedimas
Drėgmės surinkimo gedimas
Kondicionieriaus gedimas
Užsikimšę filtrai
Maitinimo įrenginio gedimas
 Smilkimas – gaisras
Smilkimas laiduose/įrenginiuose
Smilkimas paskirstymo mazguose
Brokuoti komponentai
Gaisras skleidžiamos dujos
Akumuliatorių medžiagų nuotėkis (H-vandenilis)

 Įsilaužimas – vagystė – sabotažas
Nautorizuotas patekimas
Įsilaužimas
Bandymas įsilaužti
Neautorizuotas spintų atidarymas
 Įrangos gedimai
Maitinimo gedimai
Aktyvinės įrangos gedimai
Tinklo paslaugų gedimai (HTTP, SMTP, VPN, DB ir kt.)
Greitaveikos praradimas
Sabotažas
Ventiliatorių gedimas
Išorinių įrenginių gedimas
 Vandens patekimas – drėgmė (reikalingas vandens nuotekio daviklis) 
Atidaryti langai * * * *
Vandentiekio gedimas * * * *
Vandentiekio gedimas šalia esančiose patalpose ar aukštuose * * * *
Vandens nuotėkis iš kondicionieriaus * * * *
 Srovė – įtampa – maitinimo kokybė
Maitinimo gedimas
Viršįtampio aptikimas *
Maitinimo nestabilumas – trumpi maitinimo dingimai *
Įtampos kritimas *
Maitinimo galios nuokrypis *
Maitinimo perkrova *
UPS veikimas
UPS gedimas
UPS baterijos gedimas
UPS resurso likutis

*reikalingi papildomi davikliai