ALTAS IT, UAB slapukų politika

 
Ši slapukų politika (toliau – Politika) nustato naudojamų slapukų tvarkymo taisykles ALTAS IT, UAB (toliau – duomenų valdytojo) valdomoje interneto svetainėje www.altasit.lt (toliau – Svetainė)

Politika parengta, vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu. 

KAS YRA SLAPUKAI?

Slapukai (angl. cookies) – tai maži tekstiniai failai, kuriuos naudotojui pasinaudojant naršykle aplankyta interneto svetainė išsaugo naudotojo įrenginyje (pvz., kompiuteryje, mobiliajame įrenginyje, planšetėje).

Priklausomai nuo slapukų gyvavimo trukmės, slapukai gali būti ilgalaikiai arba trumpalaikiai (seanso). Ilgalaikiai slapukai lieka naudotojo įrenginyje kol pasibaigia jų galiojimo laikas arba kol naudotojas nusprendžia juos ištrinti. Seanso slapukai ištrinami iš karto naudotojui uždarius naršyklės langą (baigus naršymo seansą). 

KAIP IR KODĖL NAUDOJAME SLAPUKUS?

Slapukus naudojame, kad pagerintume internetinio puslapio naudojimą ir funkcionalumą, geriau suprastume, kaip lankytojai naudojasi svetaine ir jos teikiamomis paslaugomis.

Slapukų saugojimas suteikia mums galimybę lengvai ir patogiai pritaikyti, pagerinti jūsų naudojimo patirtį ir užtikrinti, kad kitas apsilankymas būtų malonesnis.

ALTAS IT, UAB nenaudoja slapukų asmeninei informacijai, pavyzdžiui, jūsų vardui, rinkti, tačiau galime susieti slapuke esančią informaciją su jūsų asmenine informacija, surinkta kitais būdais (pvz., registracijos formomis).

KAIP VALDYTI SLAPUKUS?

Slapukų blokavimas

Galite sutikti, kad būtų naudojami slapukai, kurie leis jums be apribojimų naudotis visomis Svetainės funkcijomis, kai lankotės Svetainėje. Negalima atsisakyti būtinų slapukų, nes tai gali turėti įtakos naudotojo patirčiai ir funkcijoms naudojantis Svetaine.

Kitų slapukų blokavimas gali neturėti įtakos jūsų naudotojo patirčiai ir funkcijoms naudojantis Svetaine. Jei atsisakysite naudoti visus slapukus, pirminiai slapukai ir trečiųjų šalių slapukai bus išjungti. Be to, pirminiai slapukai bus ištrinti. Trečiųjų šalių slapukų ištrinti negalėsime. Todėl turėsite asmeniškai ištrinti trečiųjų šalių slapukus. Tai galima padaryti naršyklės nustatymuose.

Slapukų išjungimas ir (arba) ištrynimas per naršyklę

Taip pat ir (arba) papildomai galite pakeisti slapukų nustatymus interneto naršyklėje. Interneto naršyklėje galite keisti slapukų nustatymus. Tokius naršyklės slapukų nustatymus paprastai rasite savo interneto naršyklės meniu „parinktys“, „įrankiai“ arba „nuostatos“. Taip pat galite naudotis naršyklės meniu „Pagalba“. Skirtingos naršyklės gali naudoti skirtingus slapukų išjungimo mechanizmus.

Category of Cookie Purpose Pavyzdžiai

Session & Security
(essential)

Authenticate users, protect user data and allow the website to deliver the services users expects, such as maintaining the content of their cart, or allowing file uploads.

The website will not work properly if you reject or discard those cookies.

session_id (Odoo)

Preferences
(essential)

Remember information about the preferred look or behavior of the website, such as your preferred language or region.

Your experience may be degraded if you discard those cookies, but the website will still work.

frontend_lang (Odoo)
Interaction History
(optional)

Used to collect information about your interactions with the website, the pages you've seen, and any specific marketing campaign that brought you to the website.

We may not be able to provide the best service to you if you reject those cookies, but the website will work.

im_livechat_previous_operator_pid (Odoo)
utm_campaign (Odoo)
utm_source (Odoo)
utm_medium (Odoo)

Advertising & Marketing
(optional)

Used to make advertising more engaging to users and more valuable to publishers and advertisers, such as providing more relevant ads when you visit other websites that display ads or to improve reporting on ad campaign performance.

Note that some third-party services may install additional cookies on your browser in order to identify you.

You may opt-out of a third-party's use of cookies by visiting the Network Advertising Initiative opt-out page. The website will still work if you reject or discard those cookies.

__gads (Google)
__gac (Google)

Analytics
(optional)

Sužinokite kaip vartotojai sąveikauja su Jūsų el. svetaine per Google Analytics. Sužinoti daugiau Analytics cookies and privacy information.

The website will still work if you reject or discard those cookies.

_ga (Google)
_gat (Google)
_gid (Google)
_gac_* (Google)

 
KONTAKTINĖ INFORMACIJA

Kilus klausimų dėl ALTAS IT, UAB  naudojamų slapukų, sutikimo atšaukimo ar slapukų nustatymo valdymo Jūs galite kreiptis į ALTAS IT, UAB

ALTAS IT, UAB kontaktinė informacija skelbiama internetiniame puslapyje www.altasit.lt.

Jūs galite kreiptis į ALTAS IT, UAB paskirtą duomenų apsaugos pareigūną, tokį kreipimąsi pateikiant elektroniniu paštu: info@altasit.lt, kreipdamiesi nurodant duomenų apsaugos pareigūnui dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo ar dėl asmens duomenų tvarkymo.

Slapukų politikos galiojimas

Ši slapukų politika yra parengta lietuvių kalba. ALTAS IT, UAB slapukų politika įsigalioja 2024 m. kovo 19 d., ALTAS IT, UAB  turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti šią slapukų politiką, tokius pakeitimus paskelbiant atnaujintoje dokumento versijoje interneto svetainėje www.altasit.lt, skiltyje „Slapukų politika“.