Eksporto pajamų didinimas dalyvaujant parodose

Projekto tikslas - dalyvauti specializuotose tarptautinėse parodose, siekiant pristatyti pažangius, pasaulinio lygio, Lietuvoje gaminamus Emitlight ir AltasTraffic produktus, užmegzti ryšius su potencialiais partneriais/klientais ir populiarinti įmonės vardą. Tikimasi, jog dalyvavimas parodose ženkliai didins eksporto pajamas, produkcijos populiarumą, žinomumą, įmonės partnerių pasitikėjimą.

Projekto finansavimo šaltinis - Projektas finansuojamas iš Europos regioninės pletros fondo.

Projekto vertė - 83343,00 Eur

ES finansavimas - 41671,50 Eur

Proiekto įgvvendinimo trukmė 04/2024 - 05/2025

Už projekto įgyvendinimą atsakingas Vaidas Jucius.